BIURO PODATKOWE

    OFERTY PRZETARGOWE

    KONSULTACJE PRAWNE

Słupskie biuro podatkowe - Kancelaria TAX prowadzi doradztwo finansowe oraz świadczy usługi księgowe i rozliczenia podatku

 • rozliczenie podatku
 • rozliczenie z US i ZUS
 • rozliczenia roczne PIT
 • kadry i płace
 • biznes plany
 • pomoc przy rozpoczęciu działalności gospodarczej
 • inne usługi księgowe
 • doradztwo finansowe

Kancelaria TAX ze Słupska przygotowuje oferty przetargowe

 • sporządzanie ofert przetargowych zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 • korespondencja z Zamawiającym
 • opracowywanie dokumentacji w zakresie procedur odwoławczych

Słupskie biuro podatkowe oferuje doradztwo finansowe, usługi księgowe i rozliczenie podatku. Przygotowuje oferty przetargowe

 • pomoc okołoprawna
 • podstawowa korespondencja urzędowa
 • konsultacje prawne
 • konsultacje związane z ofertami przetargowymi

USŁUGI BIURA PODATKOWEGO W SŁUPSKU

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego, rejestrów VAT, itp. usługi księgowe.


 • Sporządzanie deklaracji CIT, PIT, VAT sprawozdań finansowych i statystycznych.


 • Kompleksowa obsługa kadr, płac, ZUS.


 • Doradztwo w sprawach podatkowych oraz rozliczenie podatku.


 • Doradztwo finansowe oraz doradztwo w zakresie prowadzenia firmy, w tym analizy i prognozy
  finansowo-ekonomiczne.


 • Pomoc w sporządzaniu wniosków kredytowych oraz rejestracji podmiotów gospodarczych w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.


Biuro Podatkowe działa w oparciu o pełnomocnictwo udzielane przez Klientów, na mocy którego zapewnia:

 • reprezentowanie przed organami podatkowymi, w szczególności w sprawach dotyczących bieżącego rozliczenia należności podatkowych;
 • składanie wyjaśnień przed organami podatkowymi;
 • podpisywanie deklaracji podatkowych i wszelkich niezbędnych oświadczeń. 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KANCELARIĘ TAX?

 • Posiadane kwalifikacje potwierdza Certyfikat Ministra Finansów nr 48872/2011.

 • Mamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności, które zapewni Państwu bezpieczeństwo korzystania z naszych usług.


 • Ceny ustalane indywidualnie z Klientem, w zależności od formy rozliczeń i ilości dokumentów, mając na uwadze przede wszystkim satysfakcję Klienta.


 • Oszczędność czasu - odbieramy dokumenty od Klienta.uwaga! NOWI KLIENCI,
KTÓRZY SKORZYSTAJĄ
Z NASZYCH USŁUG,
PRZEZ PIERWSZY MIESIĄC
NIE zaPŁACĄ
ani złotówki.


dojeżdżamy do klienta.